کد خبر: 5329
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Arzachel / /

نام یکی از عوارض سطحی ماه با قطر 97 کیلومتر د رموقعیت 18 درجه جنوبی و 2 درجه غربی. این عارضه در نزدیکی حفره بطلمیوس قراردارد. بلندی دیواره های اطراف آن به 3600 متر می‌رسد. قله مرکزی آن دارای 1500 متر ارتفاع است و یک حفره کوچک برخوردی نیز درون این حفره قرار دارد.