کد خبر: 5327
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / puck / /

نام یکی از اقمار اورانوس با قطر ۱۶۰*۱۶۸ که در فاصله متوسط ۸۵۴۹۰ ازمرکز اورانوس قرار دارد.این قمر نخستین قمری است که در دیدار ویجر ۲ از خانواده اورانوس کشف شد.