کد خبر: 5315
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / M63 / Sunflower Galaxy /

یک کهکشان مارپیچی در صورت فلکی سگان شکاری

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://zuserver2.star.ucl.ac.uk/~idh/apod/image/0804/M63LRGB_hallas.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

کهکشان مارپیچی   NGC5055

10'*6'

37000000

8.6

13  15

42  02

تازی ها