کد خبر: 5314
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m62 / /

یک خوشه کروی  در صورت فلکی عقرب که در فاصله 7 درجه از ستاره قلب العقرب ودر جنوب شرق آن قرار دارد.بدلیل قرار داشتن ظاهری در ناحیه ای از کهکشان راه شیری که دارای غبارهای تیره کننده است کم فروغ به نظر می رسد.اگر در جای دیگری از آسمان قرار داشت شاید به اندازه دو قدر روشنتر دیده می شد.در بیشتر تلسکوپهای کوچک مانند دنباله دار دیده می شود فقط بکمک تلسکوپ با قطر 12 اینچ وبیشتر است که ستاره های آن آشکار می شوند.

  

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-62.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی  NGC6266

15'

22500

6.5

17  01

-30  07

عقرب