کد خبر: 5311
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m59 / /

این کهکشان بیضوی بهمراه کهکشان روشنتر M60  در فاصله تنها 24 دقیقه قوسی یک جفت زیبای کهکشانی را در خوشه کهکشانی سنبله تشکیل می دهند.با قدرت بزرگنمایی های کم کهکشان M58  نیز به آنها می پیوندد .هسته آن مانند یک ستاره می درخشد وبر عکس کهکشان کروی تر M60 با شکلی کشیده خودنمایی می کند.

 

  

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.ccvalg.pt/astronomia/galaxias/galaxias_elipticas/m59.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

کهکشان بیضوی    NGC4621

5'*3.5'

60000000

9.6

12  42

11  39

سنبله