کد خبر: 5308
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m56 / /

 یک خوشه کروی با شکل نه چندان گرد که در میانه راه ستاره آلفای دجاجه وگامای شلیاقی در صورت فلکی شلیاققرار دارد.با کمک دوربینهای دو چشمی مانند یک ستاره  پهن شده مشاهده می شود.دیدن آن با بزرگنماییهای  کوچک مناسبتر است. این خوشه  یکی از کم نورترین خوشه های کروی فهرست مسیه است. این خوشه کروی بر عکس عمده خوشه های کروی فاقد مرکز چگال و پر نور است.

 فیزیک ستارگان خوشه، فاصله زیاد و محل آن در آسمان باعث شده است تا 56 M به سادگی اکثر خوشه های فهرست مسیه قابل رصد نباشد.

این خوشه کروی با فاصله ای در حدود 33000 سال نوری به قطر 8/8 دقیقه قوس در آسمان گسترده شده است. آخرین اندازه گیری های انجام شده بر روی خوشه نشان می دهد که نورانی ترین ستارگان آن از قدر 13 هستند. خوشه کروی 56 M برای اولین بار توسط Harlow  Shapley ثبت شد. این خوشه در سال 1779 توسط Charles  Messier با نام 56 M به عنوان یک سحابی بدون ستاره ثبت شد. پس از آن بود که William  Herschel برای اولین بار توانست ستاره های آن را تفکیک کرده و به عنوان خوشه ستاره ای ثبت کند.حضور 56 M در مسیر راه شیری می تواند رصد آنرا جذاب تر کند.


منبع:

www.astronomer.ir

 

برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-56.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی   NGC6779

8.8'

32900

8.3

19  16

30  11

شلیاق