کد خبر: 5305
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Arp Halton Christian (1927- )

هالتون کریستین آرپ

/ / / Arp Halton Christian (1927- ) / /

ستاره شناس آمریکایی که برای اولین بار بیان کرد که مقادیر انتقال به سرخ زیاد کوازارها و دیگر کهکشانهای فعال نشانه‌ای از فاصله زیادآنهاست. اطلس کهکشانهای ویژه که در سال 1966 منتشر شد و شامل اطلاعات 338 کهکشان بامشخصات ویژه است از تالیفات او می باشد. این اطلاعات با کمک تلسکوپ هیل انجام شده و این کهکشانها باپیش وند Arp شناخته می شوند. بعضی از این کهکشانها جزء کهکشانهای فهرست NGC نیز می باشند.

او به کمک بررسی قدر مطلق نواخترها در حالت درخشندگی و آهنگ کاهش درخشندگی بعد از انفجار به تخمین فواصل پرداخت.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمائید.

www.3towers.com/arptable

 

برای خواندن خبری درباره دو کهکشان از این مجموعه به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 http://www.parssky.com/news/?NewsID=2118&Cat=Hubble