کد خبر: 5303
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / galatea / /

نام یک قمر کوچک از اقمار نپتون باقطر ۱۶۲ کیلومتر که در فاصله متوسط ۶۲۰۰۰ کیلومتر از سیاره وجود دارد.این قمر در سال ۱۹۸۹ توسط ویجر ۲ کشف شده است.