کد خبر: 5302
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / larissa / /

نام یک قمر از اقمار نپتون با قطر ۱۹۲ کیلومتر که در فاصله ۷۳۵۰۰ کیلومتری از سیاره بدور آن می چرخد .این قمر در سال ۱۹۸۹ توسط ویجر ۲ کشف شده است.