کد خبر: 5298
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / juliet / /

نام یک قمر کوچک اورانوس با قطر ۸۰ کیلومتر که در سال ۱۹۸۶ کشف شد.این قمر با فاصله متوسط ۶۳۹۸۰ کیلومتر از مرکز سیاره بدور آن می چرخد.