کد خبر: 5297
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / portia / /

نام یک قمر کوچک اورانوس با قطر استوایی ۱۰۸ کیلومتر که در فاصله متوسط ۶۵۷۱۰ کیلومتری از مرکز اورانوس بدور آن می چرخد. این قمردر سال ۱۹۸۶ توسط ویجر ۲ کشف شده است.