کد خبر: 5296
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Armagh Observatory

رصدخانه آرماق

/ / / Armagh Observatory / /

این رصدخانه در سال 1790 در ایرلند شمالی تاسیس شده است. اولین تلسکوپ این رصدخانه یک تلسکوپ شکستی باقطر 5/2 اینچ بوده است که در سال 1986 تعمیر شده است. دکتر Romney Robinson از سال 1823 تا1882 مدیر رصدخانه بود و توانست مشخصات دقیق 5345 ستاره را ثبت نماید. در سال 1885 یک تلسکوپ شکستی باقطر ده اینچ به امکانات آن رصدخانه افزوده شده است. تهیه فهرست سحابی وخوشه‌های ستاره ای با اسم فهرست جدیدعمومی NGC با همکاری دکتر  Dreyer از مهمترین فعالیتهای این رصدخانه در قرن نوزدهم می باشد. در حال حاضر این مجموعه با کمکهای مالی دانشکده آموزشی ایرلند و دفتر تحقیقات ستاره شناسی و فیزیک ذرات انگلستان باهدف عمومی کردن علم ستاره شناسی فعالیت می کند.

سایت این رصدخانه:

www.Star.arm.ac.uv