کد خبر: 5290
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Bolometer / /

وسیله ای برای اندازه گیری توان تابش دریافتی از یک ستاره که روی  تلسکوپ نصب می شود. این وسیله دارای قطعات الکتریکی است وانرژی ورودی به آن موجب ایجاد الکتریسیته می شود.