کد خبر: 5288
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Blaze star / /

نام عمومی برای ستاره تی تاج شمالی که پرنورترین نواختر تجدید شونده می باشد.این ستاره بطور عادی از قدر 11 می باشد ولی در دو مورد در سالهای 1866و1946 قدر آن به 2و3 رسیده است.ستاره ای از رده طیفی M3  بوده ودارای همدمی  ازنوع کوتوله سفید است که با دوره 227.3 روزه دور آن می چرخد.این همدم از طریق بررسی طیفی کشف شده است.جریانی از گاز از سمت ستاره غول قرمز به سوی همدم جریان دارد وگهگاهی موجب انفجار بر سطح آن می شود.یک تغییرات دوره ای 56.7 روزه نیز وجود دارد که آنرا به همدم دیگر نسبت می دهند.