کد خبر: 5287
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Blazhko effect / /

تغییرات دوره ای در منحنی نور  ودوره تناوب بعضی از ستارگان متغییر RR  شلیاقی.این پدیده توسطSergei Nikolaevich Blazhko(1870-1956) کشف شده است.دلیل اصلی آن احتمالا"تپش در دو مد بطور همزمان است.هم جهت نبودن محور مغناطیسی با محور چرخش ستاره نیز از نکات مهم مربوط می باشد.