کد خبر: 5281
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / black drop / /

یک پدیده نوری که طی مراحل قبل از  تماس اولیه ونهایی قرص سیارات تیر یا زهره  باقرص خورشید در هنگام بروز پدیده عبور ((Transit دیده می شود.قبل از اینکه قرص سیاره با قرص خورشید مماس شود به نظر می رسد که قرص سیاره مقداری کشیده می شود وقبل از اینکه تماس واقعی انجام شود تماس رخ می دهد.بعد از اتمام عبور هم هنگام جدا شدن دوقرص  به نظر می رسد که قرص سیاره مقداری کشیده می شود و برای جداشدن مقداری پافشاری می کند..دلیل بروز این پدیده بطورکامل روشن نیست.اختلالات جوی و یا کیفیت سیستم نوری از دلایل آن ذکر شده اند.