کد خبر: 5277
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Big bear solar observatory / /

یک رصدخانه  خورشیدی که توسط انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا در سال  1969 در کنار دریاچه  بیگ بیر یا خرس بزرگ تاسیس شده است.در این رصدخانه خورشید بکمک چندین تلسکوپ که بزرگترین آن 65 سانتی متر است در چندین طول موج مرئی رصد می شود .وجود آب دریاچه یکی از دلایل خوبی تصاویر این تلسکوپها است.این مرکز در حال حاضر توسط انستیتو تکنولوژی نیوجرسی اداره می شود.سایت رسمی رصدخانه

                                                 

http://www.bbso.njit.edu