کد خبر: 5259
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Castalia / /

سیارک شماره 4769 از سیارکهای آپولو که در سال 1989 کشف شد.تصاویر راداری نشان می دهند که از دولب یا تکه تشکیل شده است.قطر آن 4/2 کیلومتر است.این سیارک در سال ۱۹۸۹ از فاصله ۶/۵ میلیون کیلومتری زمین (۱۱برابر فاصله ماه تا زمین )عبور کرد ودر این زمان بود که ستاره شناسان به عکسبر داری از آن پرداختند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

 

 http://www.solarviews.com/eng/castalia.htm