کد خبر: 5237
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / A stars / /

ستاره های این رده با دمای بین۷۲۰۰ تا۱۰۰۰۰  درجه به اندازه کافی سردهستند  که هیدروژن جو آنها بطور عمده ای به شکل خنثی می باشد(از ستارگان رده ‌‌B  سردتر واز رده F گرمتر هستند).شدت خطوط بالمر در آنها قوی است وخطوط فلزی یونیده مانند کلسیم ،آهن ،منگنز و سیلیکون در طیف آنها وجود دارد.شار انرژی تابشی این ستاره ها در طول موج 3800 آنگستروم بطور ناگهانی افت نشان می دهد(پرش بالمری).یک کاهش مشابه با نام پرش پاشن نیزدر طول موج 8550 آنگستروم وجود دارد.

رنگ این گونه ستارگان سفید وتا حدودی آبی سفید است.بیشترین ستارگان قابل مشاهده آسمان با چشم غیر مسلح از این گروه می باشند.ستاره نسر واقع ،شعرای یمانی ،دنب و نسر طایر از این گروه می باشند.

واژه مرتبط: رده بندی طیفی    ستارگان رده Ap