کد خبر: 5236
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / K stars / /

در ستارگان این رده خطوط مربوط به هیدروژن به چشم نمی خورندو عوارض طیفی اکسید تیتانیوم شروع به ضعیف شدن می کند در حالیکه خطوط فلزی مانند منگنز ،سیلیکون وآهن خود را همچنان نشان می دهند.نشانه هایی از اکسید تیتانیوم و مولکولهایی مانند سیانوژن (CN) ورادیکالهای هیدروکسیل (OH) نیز در این ستاره ها وجود دارد.

ستارگانی نارنجی رنگ بوده دمای آنها از ستارگان رده G  کم تر واز ستارگان رده M بیشتر است(دما بین ۴۰۰۰ تا ۵۲۰۰ درجه).ستارگان این رده معمولا از نوع غول یا ابرغول هستند.

واژه مرتبط: رده بندی طیفی