کد خبر: 5233
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Catarina / /

نام یکی از دهانه های سطح ماه با قطر 88 کیلومتر که در نیمکره جنوبی ماه قرار دارد.