کد خبر: 5219
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Apside (Apsis)

اپساید

/ / / Apside (Apsis) / /

نام دو نقطه از مدار یک جسم که فاصله آن با جسم مرکزی بیشترین یا کمترین مقدار است. بیشترین فاصله یا اوج  apoapsis وکمترین فاصله حضیض یا periapsis  نامیده می شود. خط واصل این دو نقطه همان قطر بزرگ بیضی است. برای جسمی که حول خورشید می چرخد نزدیک ترین نقطه با عنوان PERIHELION به معنای حضیض خورشیدی و دورترین نقطه با عنوان Aphelion به معنای اوج خورشیدی هم شناخته می شوند. کلمات مشابه‌ برای اشیایی که حول زمین می چرخند apogee, perigee می باشد. در مورد ستاره های دوتایی هم از کلمات Apastron, Periastron استفاده می شود.برای اشیاء که مثلاً حول ماه یا مشتری می چرخند می توان از اصطلاحات apocentre, pericentr استفاده کرد.