کد خبر: 5215
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Apophis asteroid

سیارک آپوفیس

/ / / Apophis asteroid / /

سیارک99942 متعلق به گروه آتن واز سیارک‌هایی که مدار زمین را قطع می کند. کارشناسان احتمال یک به 5500 رابرای احتمال برخوردآن بازمین درسال 2029 یا 2036 پیش‌بینی کرده‌اند. در سال 2029 درحالیکه به زمین نزدیک می شود مانند ستاره‌ای متحرک از قدر 3/3 دیده خواهد شد. کمترین فاصله این سیارک درآن تاریخ به 36350 کیلومتر خواهدرسید. در صورتی این سیارک با زمین برخورد می‌کند که از یک منطقه خاص اطراف زمین باقطر 600 متر که به عنوان سوراخ گرانشی شناخته می شود عبور کند.

بایدمنتظر نتایج مشاهدات راداری سال 2013 بود. این سیارک در سال 2004 کشف شد وقطر آن بین 320 تا 415 متر است. آپدیس در زبان یونانی نام یکی از خدایان مصر به نام Apep یعنی تخریب کننده است. سرعت برخورد سیارک با زمین احتمالاً 59/12 کیلومتر در ثانیه خواهد بود. قدرت انفجار به اندازه 1480 مگاتن TNT خواهد بود. برخورد هر سیارک با قطر حدود یک کیلومتر حدود1021 ژول انرژی آزاد خواهد کرد ومی تواند سبب تولید دهانه‌ای به قطر ده کیلومتر شود. این حادثه می تواند غبارها را به جو برساند و این لایه غباری تا سالها جلوی نور خورشید را بگیرد.


برای خواندن خبری درباره ین جرم به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.aftab.ir/articles/science_education/astronomic/c3c1170496165_apophis_p1.php