کد خبر: 5212
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Apochromat / /

هر عدسی یاسیستم نوری که ابیراهی رنگی یا کرومات نداشته باشد ویا در حد بسیار پایینی باشد. برای از بین بردن  ابیراهی‌ها در عدسی‌ها آنها را دو یا سه قسمتی یعنی به صورت ترکیبی از دویا سه عدسی نازکتر با جنس‌های مختلف می سازند. طراحی تلسکوپهای آپوکرومات به گونه ای است که سه طول موج نور(که معمولا"آبی،سبز وفرمز هستند)را در یک صفحه کانونی کنند.

 بهترین عدسیهای آپوکرومات از جنس کریستال فلوریت (ویا از جنس شیشه های ED )می باشند و یکی از دلایل گران بودن تلسکوپ‌های خوب شکستی ویژگی‌های خاص فلوریت است، تلسکوپ‌هایی که در آنها از این گونه عدسیها استفاده می شود با نام تلسکوپ‌ فلوریت هم شناخته می شوند. کیفیت و قیمت عدسیهای آپوکرومات از عدسیهای آکرومات بالاتر است.