کد خبر: 5204
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Blue snowball / /

نام یک سحابی  با شماره NGC 7662  در صورت فلکی آندرومدا قدر ۹واندازه تقریبی ۲/۲ دقیقه قوسی