کد خبر: 5202
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Baxendell's nebula

سحابی باکسن دل

/ / / Baxendell's nebula / /

یک سحابی نشری گسترده با شماره ngc 7088 که در نزدیکی خوشه M2  در صورت فلکی دلو قرار دارد.این سحابی یک نکته تاریخی دارد.این سحابی توسط چند ستاره شناس رویت شده ولی تاکنون هیچ عکسی از آن تهیه نشده است. بنابراین شاید حتی وجود خارجی نداشته باشد.

نام دیگر این سحابی سحابی غیر قابل عکسبرداری می باشد.