کد خبر: 5200
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Butterfly diagram / /

طرحی ازتوزیع  لکه های خورشیدی در  عرضهای جغرافیایی خورشیدی بر حسب یک دوره 11 ساله .در ابتدای یک چرخه 11 ساله لکه هادر عرضهای جغرافیایی 40 درجه بالا یا پایین استوای خورشیدی ظاهر می شوند و به مرور زمان تعداد لکه ها بیشتر شده وبه عرضهای پایین تر کشیده می شوند.در اوائل قرن بیستم برای اولین بار شخصی بنام Edward Walter MAUNDER این طرح از لکه ها راترسیم نموده است وتوزیع لکه ها طی یک چرخه یاد آور بالهای پروانه است.این طرح با نام نمودار ماوندر هم شناخته می شود.