کد خبر: 5198
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Barnard galaxy / ngc6822 /

نام کهکشانی با قدر ۹ و روشنایی سطحی کم .عضو خوشه محلی کهکشانی ودر صورت فلکی قوس قرار دارد. بارنارد نام یک ستاره شناس آمریکایی است.