کد خبر: 5197
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Carafe galaxy / /

یک کهکشان سیفرت در صورت فلکی جنوبی اسکنه  که بهمراه کهکشانهای NGC 1595 ,NGC 1598 تشکیل یک گروه کوچک کهکشانی با نام گروه کارافه می دهند.قوسی از مواد بین این کهکشان وکهکشان NGC 1595 وجود دارد که نتیجه بر همکنش دوکهکشان می باشد.