کد خبر: 5194
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

کانیبالیسم / / / Cannibalism / /

تصادف یک کهکشان با کهکشانی بزرگتر که درساختمان کهکشان بزرگتر تغییرات عمد ای رخ نمی دهد.این پدیده احتمالا"عامل درخشنده بودن وسنگینی بیش از حد بعضی از کهکشانها در مراکز خوشه های کهکشانی  می باشد.کانیبالیسم کهکشانهای کوتوله٬  بعنوان  یکی از موارد رشد هاله در کهکشانهای بزرگتر ذکر شده است.جریانهای ستاره ای اطراف کهکشان راه شیری و آندرومدا که احتمالا" باقیمانده کهکشانهای همدم بوده اند از مثالهای روشن می باشند .