کد خبر: 5191
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Camilla / /

یکی از سیارکهای کمربند سیارکی با شماره 107. این سیارک دارای یک قمر کوچک است.