کد خبر: 5181
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Arietids / /

نام یک بارش شهابی که سرچشمه آن در صورت فلکی Ariesحمل می باشد. اوائل ژوئن به ویژه هشتم آن ماه زمان اوج بارش می باشد که البته به دلیل نزدیکی به خورشید (نقطه اصلی بارش تنها سی درجه با خورشید فاصله دارد) بیشتر شهابها قابل مشاهده نیستند. شهاب‌ها باسرعت km/s 39 با جو زمین برخورد می‌کنند. بعضی عقیده دارند که منشاء این شهاب‌هاسیارک 1566 ایکاروس است. برای دیدن شهاب ها بایدحدود 45 دقیقه قبل از طلوع خورشید در سمت شرق منتظر آنها بود.