کد خبر: 5180
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Polar scope / /

 تلسکوپی از نوع شکستی و کوچک که در قسمتی از بدنه مقر تلسکوپ نصب شده وبه کمک آن کار قطبی کردن مقر تلسکوپ انجام می شود.