کد خبر: 5178
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Red dot finder / /

نوعی جوینده ساده که به کمک انداختن یک نقطه قرمز با بزرگنمایی یک روی صفحه آسمان مسیر اصلی تلسکوپ را نشان می دهد.