کد خبر: 5176
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ariel / /

نام روشن ترین قمر اورانوس که در سال 1851 توسط ویلیام لاسل کشف شد. قطر آن 1158 کیلومتر، جرم آن 1021× 3/1 کیلوگرم و ضریب بازتاب سطحی آن 39/0 است. مانند بقیه اقمار اورانوس از 40 تا 50 درصد یخ آب، 20 درصد متان و بقیه از جنس صخره‌های سیلیکاتی است.

 سطح آن دارای حفره و دره‌هایی طولانی است که طول بعضی به صدها کیلومتر و عمق بیش از ده  کیلومتر می رسد. (طول یکی از دره ها به 622 کیلومتر می رسد). در گذشته های دور قمر گرمی بوده ولی اکنون سرد شده است، دره هایی که روی آن دیده می شوند شاید نتیجه همین سرد شدن باشند. این قمر هر 52/2 روز یکدور حول اورانوس و یک دور حول خودش می چرخد (حرکت سنکرون) در سال 1896 زمانی که فضاپیمای وییچر 2 از کنار آن می‌گذشت قطب جنوب آن به سمت خورشید و درنتیجه روشن بود و این سفینه فقط توانست از نیمکره جنوبی آن عسکبرداری کند. اسم گذاری این قمر و اقمار کشف شده مشتری و زحل تا آن زمان را لاسل به  ژان‌هرشل  واگذار کرده بود. گفتنی است برای دیدن این قمر به یک تلسکوپ با حداقل 12 اینچ قطر احتیاج است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://www.solarviews.com/eng/ariel.htm

  برای کسب اطلاعات درباره نام عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/ARIEL/target