کد خبر: 5175
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ariane / /

خانواده سفینه‌های فضایی آریان که توانایی قرار دادن ماهواره های مصنوعی LEO, GEO و پرتابهای بین سیاره ای داشته و توسط آژانس فضایی اروپا ESA هدایت می شوند. توسعه این شرکت در سال 1973 باسرمایه گذاری ده کشور اروپایی (64 درصدفرانسه، 20 درصد آلمان و ... ) شروع شد. این مجموعه از سال 1981 بعد از انجام چهار آزمایش عملیاتی شد و بعد از هشت آزمایش عملیات آن به شرکت آریان اسپیس واگذار شد. این شرکت اولین شرکت تجاری در زمینه حمل ونقل فضایی به حساب می اید. موشک آریان یک در تاریخ 24 دسامبر 1979 به فضا پرتاب شد و طی 6 سال 10 پرتاب موفقیت آمیز دیگر انجام شد. از سال 1984 به مدت 4 سال پرتابهای پیشرفته‌تر  آریان 2 و 3 انجام شدند و در سال 1988 آریان 4،با قابلیت‌ حمل ماهواره با وزن 4700 کیلوگرم پرتاب شد. از 30 اکتبر 1999 نیز موشکهای پر قدرت آریان 5 جانشین آریانهای قبلی شد. این موشکها توانایی حمل ماهواره باوزن حدود 6 تن به مدار GTO و وزن حدود 20 تن به مدارهای Leo دارند. در سال 1996 یک موشک آریان 5، حدود 40 ثانیه پس از پرتاب به علت نقص فنی منهدم شد و در سال 2002 نیز موشک پر قدرت دیگر ده تنی آریان 5 به دلیل نقص فنی 3 دقیقه پس از پرتاب منفجر شد.

تمام پرتابهای موشکها از مرکز فضایی گینه فرانسه که در امریکای جنوبی ودر نزدیکی استوای زمین قرار دارد انجام می شود.


سایت مربوط به اریان

www.arianespace,com/site