کد خبر: 5173
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Argus Project / /

یکی از پروژه‌های کشف موجودات ذی شعور فراز مینی یا SETI با روش دریافت امواج مایکروویو پراکنده از فضا شامل حدود 5000 رادیو تلسکوپ کوچک در سراسر دنیا که توسط اشخاص آماتور به طور خصوصی اداره می شوند. این پروژه در سال 1996 کا رخود را با 5 رادیو تلسکوپ اغاز نموده وتا سال 2000 حدود هزار تلسکوپ فعال در آن شراکت داشته‌اند. این پروژه ارتباطی با پروژه ای که متعلق به دانشگاه اوهایو است ندارد.

سایت این پروژه :

www.setileague.org/argus