کد خبر: 5167
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Arethusa asteroid / /

سیارک شماره 95 با قطر km 136 و ضریب بازتاب سطحی 07/0 این سیارک به طور استثنایی تاریک است  سطح آن دارای ترکیبات کربنی است. درسال 1867 کشف شده و هر 8 ساعت و 41 دقیقه یک دور می چرخد.

اطلاعات بیشتر درباره این سیارک در سایت زیر موجود است

http://www.alcyone-ephemeris.info/data/95_Arethusa.html