کد خبر: 5165
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Arend- Roland Comet / /

دنباله‌داری که در اوائل سال 1957 توسط دو ستاره شناس بلژیکی با روش عکسبرداری رصدخانه uccle کشف شد و بعد از مدتی به صورت دنباله‌داری روشن قابل مشاهده با چشم غیر مسلح از قدر 1- درآمد. طول دم این دنباله‌دار 25 تا 30 درجه‌ می رسید.ضد دم یا Antitail با طول حدود 15 درجه داشت مدار آن هایپربولیک بوده و کشیدگی مداری ان به 9/119 درجه می رسید.