کد خبر: 5164
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Arecibo vallis

دره آرسیبو

/ / / Arecibo vallis / /

نام دره ای در سطح سیاره تیر