کد خبر: 5155
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Barium stars / /

 ستاره های غول از رده طیفی G  و K که عنصر باریوم ودیگر عناصر سنگین در جو آنها از حد متوسط بیشتر است.