کد خبر: 5150
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ampella asteroid / /

نام یکی از سیارکهای کمربند اصلی با قطر ۵۷ کیلومتر .این سیارک در سال ۱۹۹۱ موجب اختفای نور یک ستاره شده است.این سیارک از نوع سیارکهای سنگی(نوع S) می باشد.

دوره تناوب چرخش آن بدور خورشید ۸۵/۳ سال می باشد.این سیارک در سال ۱۸۷۹ توسط  ستاره شناس فرانسوی به نام بورلی کشف شده است.ضریب بازتاب سطحی آن ۱۹/۰ می باشد.

این سیارک در نزدیکی یکی از نقاط رزوناسی سیاره مشتری قرار دارد.اندازه طول نیم قطر آن۴۳/۲ وزاویه کشیدگی مداری آن در حدود ۹ درجه است.