کد خبر: 5144
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

bacchus asteroid

سیارک باک چس

/ / / bacchus asteroid / /

 سیارک شماره  ۲۰۶۳. یک سیارک از رده سیارکهای آپولو .دارای شکلی صاف وکشیده است. در سال ۱۹۷۷ در رصدخانه مونت پالومار کشف شده است.دوره تناوب بدور خورشید 2.73735 سال وابعاد آن در حد یک تا دو کیلومتر است. این شکل توسط نقشه برداری راداری که در سال ۱۹۹۶ انجام شده بدست آمده است.