کد خبر: 5134
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Halo of galaxy / /

محدوده ای دایروی که در کهکشانهای مارپیچی بیشتر به چشم می خورد واندازه آن گاهی از محدوده ای که توسط بازوها نمایان است بزرگتر است..موجودی گازی هاله کهکشانها کم ٬ستاره های آن پیر و خوشه های کروی در گستره آن قرار دارند.