کد خبر: 5130
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / / /

سیستمی از مکان یابی نقاط یا اجرام آسمانی روی کره سماوی با در نظر گرفتن دایرﺓ البروج به عنوان صفحه مرجع وبا بیان طول سماوی و عرض سماوی آن نقاط یا اجرام.