کد خبر: 5129
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m46 / /

یک خوشه باز بزرگ وغنی که حدود 500  ستاره دارد.از آنجاییکه دو همسایه زیبا یعنی M47 و NGC2423  دارد دیدن آن در یک دوربین دوچشمی بسیار بیادماندنی است.یک سحابی سیاره ای درون این خوشه قرار دارد.گرچه این سحابی سیاره ای جزیی از این سحابی نیست ولی از آنجاییکه دیدن دو جرم متفاوت در کنارهم کم نظیر است دیدن آن می ارزد.

 

برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:  

 http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-46.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC2437

27'

5400

6

07  41

-14  49

کشتی دم