کد خبر: 5126
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

گاید اسکوپ / / / Guide scope / /

گاید­اسکوپ تلسکوپ شکستی کوچکی است که به سوی ستاره ای راهنما نشانه می رود و همراه با اتوگایدر کار تصحیح ردیابی تلسکوپ اصلی را برای عکاسی انجام می­دهد.