کد خبر: 5114
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m84 / /

یک کهکشان

 

 

 

 

 

 

برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.3towers.com/FingerLakes/FingerLakesMessier/m84color.jpg 

  

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

کهکشان lenticular   NGC 4374

5'

60000000

9.1

12  25

12  53

سنبله