کد خبر: 5112
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m79 / /

یک خوشه کروی .امکان دارد این خوشه  مانند خوشه M54درنتیجه برهمکنش میان کهکشان راه شیری وکهکشان کوتوله سگ بزرگ به محدوده کهکشان راه شیری کشیده شده باشد.بقیه خوشه های کروی فهرست مسیه متعلق به کهکشان راه شیری هستند.

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.noao.edu/outreach/aop/observers/m79block.jpg

  

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی  NGC1904

9.6'

42100

7.7

05  24

-24  33

خرگوش