کد خبر: 5108
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m75 / /

یک خوشه کروی

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-75.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی  NGC6864

6.8'

67500

8.5

20  06

-21  55

قوس